Stichting SKW : Nieuws
 
Barbecue in t Weike
BBQ IN ’T WEIKE

Op zondag 21 juli organiseert SKW een barbecue.

Vanaf 14.00 u. bent u welkom bij ’t Weike om gezellig samen te barbecueën onder het genot
van een muziekje en hopelijk een lekker zonnetje.

U dient zich wel vooraf in te schrijven voor deze activiteit en ook vooraf te betalen.
Deelname aan de barbecue kost € 20,00 per persoon, exclusief het drinken.

Voor opgeven en afrekenen kunt u tot en met 8 juli terecht in ’t Weike van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 11.00 u.
Ook tijdens soosactiviteiten ’s middags kunt u uw deelname bevestigen en afrekenen bij de dienstdoende vrijwilliger.

SKW verwelkomt u graag op deze zondag-middag!

 
Franse les
FRANSE LES IN ’T WEIKE
KRIJGT VERVOLG
In april is de beginnerscursus Franse les succesvol afgesloten.
Elf cursisten waren vorig najaar aan de cursus begonnen, maar het opnieuw in de schoolbanken zitten is best een uitdaging, zeker als je er al een dagtaak hebt opzitten. En bovendien, een taal leer je niet zomaar.

Toch zijn er slechts twee deelnemers voortijdig afgehaakt, omdat zij het toch voor hen te moeilijk vonden.
De ervaren lerares Jeanne probeert met structuur, een schriftelijke methode en audio-visuele hulpmiddelen de basisprincipes van het Frans aan te leren om daarna met opdrachten dit verder uit te bouwen.

In het Frans communiceren met elkaar is een steeds terugkerend onderdeel van de lessen.
Het meest succesvol is een cursist als hij of zij het op kan brengen om buiten de anderhalf uur les, ook thuis regelmatig actief bezig te zijn met de opdrachten, het kijken naar Franstalige TV of luisteren naar Franse liedjes.

Vervolgcursus
Zeven van de negen cursisten hebben in samenspraak met Jeanne besloten na de zomer aan de slag te gaan met een vervolgcursus.
Het is mogelijk om daar bij aan te sluiten als nieuwe deelnemer, maar dan is het wel fijn als je enige kennis hebt van een eerdere cursus of op school al wat Frans hebt gehad.

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de hoogte van het cursusgeld opnieuw bepaald.
De lessen worden verzorgd op woensdagavond van 19.00 – 20.30 u.

Beginnerscursus
Bij voldoende belangstelling kan ook met een nieuwe beginnersgroep opgestart worden.
Ook deze lessen vinden plaats op woensdag, maar dan van 20.40 – 22.10 u.

Als u denkt dat deze Franse lessen wat voor u zijn kunt u zich aanmelden in ’t Weike of per email op skw.weike@gmail.com
 
Fiets3daagse in Lepelstraat
FIETS3DAAGSE START OP 19 JUNI

Fiets3daagse in Lepelstraat start op 19 juni

Op 19, 20 en 21 juni organiseert SKW Lepelstraat weer de Fiets3daagse in Lepelstraat.

Je kunt kiezen voor de korte route van ± 10 km of de lange ± 20 km.
Dit kun je per dag bekijken.

Inschrijven kan vanaf 17.30 uur en starten tussen 18.00 en 19.00 uur, vanaf ’t Weike aan de Kerkstraat 82 in Lepelstraat.

De inschrijfkosten zijn € 4,00 per persoon en daarvoor mag je weer de mooie routes in en om Lepelstraat fietsen en ontvang je onderweg een snoepje en op de laatste avond een herinnering.

Je kunt natuurlijk ook 1 of 2 dagen meefietsen.

Nu hopen op lekker weer.

 
RABO CLUBSUPPORT
Heel veel dank aan iedereen die op ons gestemd heeft en natuurlijk ook de Rabobank.
 
Fit door Bewegen en ontspannen
55+ Fit door Bewegen en Ontspannen
‘op en rond de stoel’

In ’t Weike Lepelstraat
Maandag 11.00 – 12.00 uur
Docent Lyan Moerland

Bewegen en Ontspannen is een wekelijkse fitheid les.
U wordt niet wijselijk toegesproken over hoe U uw leven aan moet pakken.
Bewegen en Ontspannen ‘op en rond de stoel’ is bedoeld om een uur op een plezierige manier met een groep praktisch te oefenen.
In tegenstelling tot sta – en grondoefeningen wordt hierbij op en rondom de stoel geoefend.
Bewegingsoefeningen en ontspanningsoefeningen wisselen elkaar af.
Voorafgaand drinken we gezamenlijk thee of koffie.
De oefeningen zijn er ter bevordering van bijvoorbeeld uw ademhaling, uithoudingsvermogen, ontspanning, lenigheid, evenwicht, kracht, weerbaarheid en energie.
U lichamelijk sterker voelen en U meer ontspannen voelen zijn naast gezelligheid wat we willen bereiken.

Informatie en opgeven: Anja Withagen 06-57062848 of (bij voorkeur) via email: activiteiten@wijzijntraversegroep.nl


€ 4,00 per aangeboden les
Bent u lid van de kruisvereniging krijgt u € 0,40 korting per aangeboden les
 
PLUIM VAN DE BURGER

Rein de Groot ontvangt een Pluim van de burgemeester.

Op initiatief van burgemeester Petter wil de gemeente Bergen op Zoom een aantal vrijwilligers die actief zijn en goede dingen doen in en voor de lokale samenleving in het zonnetje zetten.

Op 30 december werd in de studio van Zuidwest TV het startschot gegeven voor deze blijk van waardering door uitreiking van “De pluim van de burger voor de burger´ door diezelfde burge-meester, die daarmee bevestigt hoe belangrijk hij het vindt dat mensen zich inzetten voor de samenleving, zeker nu in deze donkere tijden.

Uit vijf gebiedsdelen van de gemeente werd een keuze gemaakt en voor Lepelstraat mocht onze Rein de Groot de bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen.
De burgemeester verklaarde de keuze van Rein door zijn jarenlange vrijwilligerswerk in diverse geledingen van de Lepelstraatse gemeenschap. Burgemeester Petter gaf aan dat er gelukkig nog heel veel mensen zijn die goed werk doen, maar die niet altijd goed zichtbaar zijn omdat ze vaak niet graag in de belangstelling staan.
Zo is Rein onder meer actief in het bestuur en beheer van het patronaat in Lepelstraat, supervrijwilliger bij het SKW, bestuurslid van de EHBO en de Dorpsraad, hij zit in de redactie én verzorgt het drukken van dorpskrant De Beiaardier en pleegt onderhoud aan gebouwen en tuinen van ’t Weike en Het Patronaat. Daarnaast is hij lang betrokken geweest bij de organisatie van de kermis in Lepelstraat en het oldtimerevent in het dorp.
Hoewel het de laatste tijd wat minder gaat met zijn gezondheid probeert Rein nog steeds zijn steentje bij te dragen. En dat tekent ook de mens.

De mensen die een pluim van de burgemeester hebben gekregen, worden verzocht om deze na twee maanden door te geven aan iemand waarvan zij denken dat die ook zo’n pluim verdient.

Van de uitreiking van de eerste vijf pluimen werden opnames gemaakt door Zuidwest TV, die inmiddels zijn uitgezonden. Met in een van de hoofdrollen dus een trotse en dankbare Rein, onze Rein!

Rein proficiat met je uitverkiezing en bedankt voor je jarenlange inzet.

Namens SKW Bestuur
 
BINGO
Elke 1ste woensdag is er bingo in t Weike. De bingo begint om 13.30 uur en de zaal is open vanaf 13.00 uur.
 
Walk, don’t run.
Walk, don’t run. II

De dames van de wandelclub komen wekelijks op maandag in of bij ’t Weike bij elkaar voor een sportief tripje door de omgeving. De afstand en de route worden gezamenlijk bepaald alsmede het tempo. Hierdoor is het een haalbare kaart voor iedereen om samen te bewegen. In de praktijk komt het er op neer dat er een wandeling van ongeveer een uur wordt gemaakt.
Overigens zijn ook heren van harte welkom!
Er zijn geen kosten aan verbonden, maar na afloop wordt er een kopje koffie of thee gedronken in of buiten ’t Weike, afhankelijk van het weer.
Dit is ook een mooie gelegenheid om de wandeling te evalueren en een plannetje te maken voor de volgende week.
Het zou fijn zijn als de groep nog wat wordt uitgebreid. Als u ook wat meer wil bewegen en het er maar niet van komt is dit een mooie gelegenheid om er werk van te maken.
U kunt zich aanmelden bij Jenny in ’t Weike, maar ook gewoon op een maandag om 13.30 u. met uw loopschoenen aan aansluiten bij de groep. SKW wenst de groep wandelmaatjes veel gezond wandelplezier!

Wanneer?
Maandagmiddag om half 2

 
Openingstijden kantoor
Het kantoor van t Weike is van maandag t/m donderdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Het kan voorkomen, dat in verband met omstandigheden even niemand aanwezig is.
 
Sociale Team in t Weike in Lepelstraat en in Halsteren
Sinds kort werkt WijZijn Bergen op Zoom in Sociale Teams die in de dorpen en wijken van de gemeente Bergen op Zoom actief zijn. Elk team bestaat uit sociaal werkers met ieder hun eigen deskundigheid.

Zo bestaat het Sociale Team van Lepelstraat en Halsteren uit: Huub Schijns, Maatschappelijk werk; Petra Bonestroo, Maatschappelijk werk en cliëntondersteuning; Jessy van Hooydonck, Opbouw- en jongerenwerk; Mariska van Leeuwen, Opbouw- en jongerenwerk; Esther Moors, Ouderenadviseur en adviseur bij Vraagwijzer; Margot Wentink, Adviseur bij Mantelzorg Bergen op Zoom.
Daarnaast, kan op verzoek, nog specifieke deskundigheid vanuit WijZijn ingezet worden. Denk dan aan onder andere welzijnsdiensten, activiteiten & beweegwijzer, vrijwilligersinformatiepunt, voorleesexpress, buurtbemiddeling enzovoorts.

Aanwezigheid in ’t Weike en Wittenhorst
Door de gemeente en betrokken organisaties zijn ’t Weike en de Wittenhorst aangewezen als zogenaamde ankerpunten in de dorpen. Een plek waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting en informatie & advies. Het Sociaal Team wil, om meer zichtbaar te zijn voor inwoners én professionals maar ook om signalen en behoeften in beeld te krijgen, op beide locaties aanwezig zijn.

Vanaf maandag 20 augustus zal er elke derde maandag van de maand iemand van het Sociaal Team aanwezig zijn tussen 13.00-15.00 uur. Mocht u vragen hebben of juist iets willen delen met het Sociaal Team, kom dan zeker langs! (We starten dus na de zomervakantie/zomersluiting van ’t Weike, maar zijn al wel via de mail bereikbaar)

In de Wittenhorst is al elke dinsdagmiddag een spreekuur van Vraagwijzer van 14.00-16.00 uur. De vraagwijzeradviseur kan eventuele vragen of opmerkingen voor het Sociaal Team doorgeven. Elke woensdagochtend zijn de opbouw- en jongerenwerkers aanwezig in de Wittenhorst. Tijdens de zomersluiting van de Wittenhorst zijn we via de mail bereikbaar.
Wilt u contact met het Sociaal Team Lepelstraat en Halsteren? Mail dan naar: sociaalteam1@wijzijntraversegroep.nl of bel het hoofdnummer van WijZijn: (0164) 237056.
 
Geef je boek een tweede leven!
Geef je boek een tweede leven!
Er staat een BOEKENRUILKAST in de hal van ‘t Weike.

Gratis boeken lenen en ruilen. Hoe werkt het?

Een boek kun je na het lezen natuurlijk houden, koesteren en uitstallen in een boekenkast.
Maar ook weggeven of ruilen, een boek gooi je niet gauw weg.

Heb je thuis een (net) boek niet meer nodig? Zet je exemplaar dan op de plank in de boekenruilkast en neem gewoon een ander exemplaar mee.
Er wordt geen administratie van bijgehouden, er is geen ‘bibliothecaresse’.?
Wel zal regelmatig gekeken worden hoe de boeken er bij staan en of de kast aangevuld moet worden.
Het is de bedoeling dat u slechts één boek meebrengt en er één meeneemt.
Als we het spel netjes spelen blijft de voorraad boeken op peil.

Het idee van de boekenruilkast kwam van onze vrijwilliger Gerard Koks. SKW heeft het idee warm onthaald en er direct werk van gemaakt. Jan Severijnen schonk ons een kast en de eerste boeken werden snel gedoneerd.
SKW stimuleert het uitwisselen van leesplezier en ook deze vorm van recyclen.

Toch verwijzen we de fervente lezers ook graag naar de bibliotheek die ons dorp nog steeds rijk is.
Op woensdagavond kunnen volwassenen van 18.30 – 19.30 u. terecht in basisschool de Wegwijzer
voor het lenen van een veel grotere diversiteit aan boeken dan wij in ons kleine kastje in ’t Weike aanbieden.

Als u trouwens in onze kast een boek ziet wat volgens u niet (meer) in de kast thuishoort, meldt het dan even bij Jenny. Bij haar kunt u ook opmerkingen, ervaringen en suggesties kwijt.

U kunt gebruik maken van de boekenruilkast als ’t Weike open is.

Dus: Breng een boek en neem een boek mee !

SKW wenst iedereen veel leesplezier.

 
Kopij Beiaardier
Kopij Beiaardier.
Heeft u iets te vertellen, iets nodig of een activiteit te melden, dat kan in de Beiaardier.

Wij willen u vragen de kopij uiterlijk zondag 2 weken voor de uitgave in te leveren bij het redactiesecretariaat in t Weike. Indien mogelijk de kopij naar ons e-mailadres: skw.weike@gmail.com
 
Koffie drinken
Tijdens de openingstijden bent u van harte welkom bij ons voor een bakje koffie/thee of een drankje.
 
Verhuur Oud Hollande Spelen
Wij verhuren Oud Hollandse Spelen voor € 5,00 per spel.

Een overzicht van de spelen is te zien op de fotopagina van deze website.
 
Verhuur ruimtes
Wij verhuren onze ruimtes aan verenigingen en instanties voor vergaderingen.
Interesse? Neem gerust contact met ons op!