Stichting SKW : Algemeen

Beste Lepelstraaters,

De vakanties komen eraan. Nog een paar weken, nog even de laatste zaken afronden, nog even de laatste proefwerken of toetsen maken en dan kunnen we weer. Even tot rust komen of misschien juist wel een vakantie om veel te zien of te doen. Op zoek naar het mooi weer of misschien wel lekker thuis blijven.

Ook in de vakantieperiode is het wat rustiger bij ons in t Weike. Tijd om even tot rust te komen om daarna weer vol plannen en energie te starten. Maar voor die tijd hebben we ook nog een paar leuke activiteiten.
Over een paar weken op 13 juni organiseren we weer samen met New Kids de buitenspeeldag voor de kinderen van de basisschool. En 20, 21 en 22 juni organiseren we onze welbekende fiets driedaagse. Laten we hopen op goed weer en vooral droge dagen en dat we weer een mooie opkomst hebben. Daar doen we het toch allemaal voor.

De Rabo clubactie heeft voor ons SKW € 593,88 opgeleverd, er is 202 x gestemd. Hiervoor willen we iedereen van harte bedanken en zijn we blij dat iedereen ook op deze manier ons ondersteund.

Als je ons op een andere manier wilt ondersteunen, of als je het leuk zou vinden om vrijwilligerswerk te doen – dan kan zo eenvoudig als bijvoorbeeld helpen met de fiets driedaags - stap dan eens binnen in ’t Weike. De koffie staat klaar.


Kees Hooghiemstra
Voorzitter SKW

SKW IN CULTUUR (OF TOCH KULTUUR?)
Zoals u ongetwijfeld weet is het voor SKW een uitdaging om zonder subsidie het hoofd boven water te houden. Extern hebben we door intensieve samenwerking met andere welzijnsorganisaties in de gemeente Bergen op Zoom (die tegen dezelfde problemen aanlopen) een toekomstvisie ontwikkeld.
Dat heeft geleid tot een plan dat 20 december door de gemeenteraad wordt beoordeeld.
Die contacten hebben SKW al veel opgeleverd. Zo heeft de uitbreiding van de samenwerking met Wijzijn/Traverse verlichting gebracht in onze financiële situatie op dit moment. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk.
Maar ook intern zijn we bezig om onze positie te versterken. Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende drie jaar om meer activiteiten en inkomsten te krijgen in ’t Weike.
De succesvolle activiteiten uit ons aanbod worden uitgebouwd en opgenomen in onze jaaragenda en ook nieuwe dingen worden op de rol gezet.
We gaan met vier thema’s aan de slag, te weten Cultuur, Samen Eten, Vroeger en Bewegen.
Het eerste wat opgepakt wordt is Cultuur.
Cultuur is ook opgenomen in de naam SKW, weliswaar in een vroegere spelling, namelijk Sociaal Kultureel Werk. In het verleden is dat culturele echter altijd een beetje ondergesneeuwd geweest, en daar wil SKW nu verandering brengen. Wat gaan we doen?
We zoeken een kleine groep van 3-4 vrijwilligers die samen met een bestuurslid een plan maken en uitvoeren in de vorm van 4-6 activiteiten per jaar. Activiteiten zoals het vertonen van een film of documentaire, een muziek- of cabaretuitvoering, het uitnodigen van een schrijver of andere kunstenaar voor een presentatie, etc.
Dat moet worden geselecteerd (wat, wie ?) , voorbereid ,gepland, georganiseerd en gepromoot, en er moet gekeken worden of de benodigde faciliteiten er zijn of hoe die verkregen kunnen worden.
Dat dit tijd kost is duidelijk, maar het werk is goed te overzien en uitgesmeerd over het kalenderjaar.
Wij komen graag in contact met vrijwilligers die een passie hebben voor cultuur en die een beetje van hun tijd in teamwork dit deel van het beleidsplan van SKW gestalte willen geven.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich richten tot Jack van Tilbeurgh, tel 0164 682515 of per mail via SKW@home.nl
DRINGENDE OPROEP VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger met auto die op dinsdag kan halen voor Smakelijk eten in ˜t Weike.
Om 16.00 uur kan het eten worden opgehaald in Bergen op Zoom. Als u het eten heeft opgehaald, kunt u natuurlijk ook gezellig mee-eten.
Heeft u een uurtje ter beschikking, dan hopen wij dat u zich aanmeldt bij ˜t Weike.

Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, om het team van vrijwilligers te ontlasten, voor de Ouderensoos. De soos is elke doordeweekse dag vanaf 13.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: deze website, skw@home.nl, 0164-686319 of kom een keertje langs in t Weike.

EEN DINERBON ALS CADEAU
Op zoek naar een leuk en betaalbaar cadeau, dan kunt u in
’t Weike voor € 6,00 een dinerbon halen.

55PLUS ACTIEF LOKET
Kijk op de website van 55Plus Actief Loket informatie te krijgen over activiteiten voor 55plussers in Bergen op Zoom eo.Stichting SKW
Kerkstraat 82
4664 BS Lepelstraat (NB)
T : 0164-686319
E : skw@home.nl