Stichting SKW : Algemeen

BESTE LEPELSTRAATERS,

De winter is voorbij. Ook dit jaar hadden we bijna een eigen Straotse schaatstocht kunnen organiseren. Na dagen van kou en goed vriesweer was onze schaatsbaan wel bevroren, alleen verdween het water heel langzaam. En tsja geen water geen ijs. Volgend jaar proberen we het weer, met dank aan de ijsmeesters van dit jaar voor hun inzet. Zo zie je dat zonder vrijwilligers we niets voor elkaar krijgen.

Nu gaan we op weg naar Pasen en het voorjaar. Direct na de paasdagen start de Rabo clubactie. Dit jaar voor ons heel belangrijk. Ons koffieapparaat begint langzaam steeds meer kuren te krijgen. Hoog tijd voor een andere, en daar zetten wij op in bij de Rabo clubactie. Dus als je graag lekkere koffie drinkt in het Weike vergeet dan niet te stemmen op SKW Lepelstraat en vertel dit ook door aan iedereen die de stemkaart van de Rabobank ontvangt. Belangrijkste sowieso is om te stemmen op onze Lepelstraatse clubs en verenigingen, dit is de eenvoudigste manier om de vrijwilligers een steuntje te geven en te waarderen voor wat ze doen.

Ons bestuur is versterkt met een nieuwe vrijwilliger. Een echte Lepelstrater die ook graag een steentje bijdraagt voor ons dorp. Volgende keer meer hierover. En zo hebben we vrijwilligers op allerlei gebieden, bestuurlijk, activiteiten organiseren, meedenken of gewoon eens een keertje meehelpen. Elke vrijwilliger waarderen we.

Voor de komende tijd staat nog de nostalgiekwis op de planning en wel op 2de Paasdag. Vind je het leuk om samen met anderen mee te kwissen en vragen te beantwoorden over vroeger meld je dan aan. Dit is ook weer een leuk initiatief van een actieve vrijwilliger.

En zou je graag ons willen helpen of zou je het ook leuk vinden om als vrijwilliger je in te zetten voor SKW of Lepelstraat, laat eens een berichtje achter op skw@home.nl


Kees Hooghiemstra
Voorzitter SKW

SKW IN CULTUUR (OF TOCH KULTUUR?)
Zoals u ongetwijfeld weet is het voor SKW een uitdaging om zonder subsidie het hoofd boven water te houden. Extern hebben we door intensieve samenwerking met andere welzijnsorganisaties in de gemeente Bergen op Zoom (die tegen dezelfde problemen aanlopen) een toekomstvisie ontwikkeld.
Dat heeft geleid tot een plan dat 20 december door de gemeenteraad wordt beoordeeld.
Die contacten hebben SKW al veel opgeleverd. Zo heeft de uitbreiding van de samenwerking met Wijzijn/Traverse verlichting gebracht in onze financiële situatie op dit moment. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk.
Maar ook intern zijn we bezig om onze positie te versterken. Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende drie jaar om meer activiteiten en inkomsten te krijgen in ’t Weike.
De succesvolle activiteiten uit ons aanbod worden uitgebouwd en opgenomen in onze jaaragenda en ook nieuwe dingen worden op de rol gezet.
We gaan met vier thema’s aan de slag, te weten Cultuur, Samen Eten, Vroeger en Bewegen.
Het eerste wat opgepakt wordt is Cultuur.
Cultuur is ook opgenomen in de naam SKW, weliswaar in een vroegere spelling, namelijk Sociaal Kultureel Werk. In het verleden is dat culturele echter altijd een beetje ondergesneeuwd geweest, en daar wil SKW nu verandering brengen. Wat gaan we doen?
We zoeken een kleine groep van 3-4 vrijwilligers die samen met een bestuurslid een plan maken en uitvoeren in de vorm van 4-6 activiteiten per jaar. Activiteiten zoals het vertonen van een film of documentaire, een muziek- of cabaretuitvoering, het uitnodigen van een schrijver of andere kunstenaar voor een presentatie, etc.
Dat moet worden geselecteerd (wat, wie ?) , voorbereid ,gepland, georganiseerd en gepromoot, en er moet gekeken worden of de benodigde faciliteiten er zijn of hoe die verkregen kunnen worden.
Dat dit tijd kost is duidelijk, maar het werk is goed te overzien en uitgesmeerd over het kalenderjaar.
Wij komen graag in contact met vrijwilligers die een passie hebben voor cultuur en die een beetje van hun tijd in teamwork dit deel van het beleidsplan van SKW gestalte willen geven.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich richten tot Jack van Tilbeurgh, tel 0164 682515 of per mail via SKW@home.nl
DRINGENDE OPROEP VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger met auto die op dinsdag kan halen voor Smakelijk eten in ˜t Weike.
Om 16.00 uur kan het eten worden opgehaald in Bergen op Zoom. Als u het eten heeft opgehaald, kunt u natuurlijk ook gezellig mee-eten.
Heeft u een uurtje ter beschikking, dan hopen wij dat u zich aanmeldt bij ˜t Weike.

Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, om het team van vrijwilligers te ontlasten, voor de Ouderensoos. De soos is elke doordeweekse dag vanaf 13.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: deze website, skw@home.nl, 0164-686319 of kom een keertje langs in t Weike.

EEN DINERBON ALS CADEAU
Op zoek naar een leuk en betaalbaar cadeau, dan kunt u in
’t Weike voor € 6,00 een dinerbon halen.

55PLUS ACTIEF LOKET
Kijk op de website van 55Plus Actief Loket informatie te krijgen over activiteiten voor 55plussers in Bergen op Zoom eo.Stichting SKW
Kerkstraat 82
4664 BS Lepelstraat (NB)
T : 0164-686319
E : skw@home.nl