Stichting SKW : Algemeen

BESTE LEPELSTRAATERS,
Sinterklaas is weer vertrokken. Alle kinderen met cadeautjes achter latende. Altijd weer mooi om te zien hoe die smoeltjes vol verwachting kijken naar Sint en Piet. Met deez dagen zijn ze zo lief en hopen op zoveel mogelijk presentjes en leuke surprises.

Nu komt de tijd naar Kerst er aan, staat de kerstboom al? En de kerstverlichting al aangesloten en getest. Nu mag het, zoveel mogelijk sfeer maken in deze extra donkere dagen.
Nog een paar weken en dan hebben we een lang kerstweekend, zaterdag en zondag en vervolgens is het maandag en dinsdag 1ste en 2de Kerstdag.
Wordt het een gezellig samenzijn, of kan je er met deze dagen juist tussenuit? Even de boel de boel laten en volgend jaar de draad weer oppakken?

Rondom Kerst en Nieuwjaar is het goed om nog eens na te gaan hoe afgelopen jaar verlopen is en wat de plannen voor volgend jaar worden.

Ook bij SKW laten we 2017 weer eens de revue passeren, het was een druk jaar, waarbij we met andere buurthuizen en maatschappelijke stichtingen in Bergen op Zoom een eerste stap tot samen gezet hebben. 2017 was ook een jaar waarin we een start gemaakt hebben om ook samen mobiel te worden en proberen om zelfs in de auto elkaar op te zoeken. We zijn er nog niet, en gelukkig komt 2018 er dan ook aan.

In 2018 gaan we weer aan de slag om gezamenlijk te zorgen dat ons dorpje ONS dorpje blijft en wij er voor elkaar proberen te zijn.
Dit willen we dan ook een mooie start geven op 2 januari. Dan organiseren wij als SKW een feestelijke nieuwjaarsmaaltijd in het Weike. Kom gezellig langs.
Iedereen is welkom, wel graag van te voren aanmelden voor het eten.

En als je net als wij een goede start wilt maken in 2018 en daar samen met ons het verschil in wilt maken, denk dan eens over een functie in ons bestuur. En help ons om in 2018 het verschil te maken.

We zien je graag in ons buurthuis ’t Weike verschijnen.

Ik wens iedereen veel leesgenot bij deze Beiaardier, prettige feestdagen en een mooi en gezellig uiteinde, en wie weet tot volgend jaar.

Kees Hooghiemstra
Voorzitter SKW

SKW IN CULTUUR (OF TOCH KULTUUR?)
Zoals u ongetwijfeld weet is het voor SKW een uitdaging om zonder subsidie het hoofd boven water te houden. Extern hebben we door intensieve samenwerking met andere welzijnsorganisaties in de gemeente Bergen op Zoom (die tegen dezelfde problemen aanlopen) een toekomstvisie ontwikkeld.
Dat heeft geleid tot een plan dat 20 december door de gemeenteraad wordt beoordeeld.
Die contacten hebben SKW al veel opgeleverd. Zo heeft de uitbreiding van de samenwerking met Wijzijn/Traverse verlichting gebracht in onze financiële situatie op dit moment. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk.
Maar ook intern zijn we bezig om onze positie te versterken. Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende drie jaar om meer activiteiten en inkomsten te krijgen in ’t Weike.
De succesvolle activiteiten uit ons aanbod worden uitgebouwd en opgenomen in onze jaaragenda en ook nieuwe dingen worden op de rol gezet.
We gaan met vier thema’s aan de slag, te weten Cultuur, Samen Eten, Vroeger en Bewegen.
Het eerste wat opgepakt wordt is Cultuur.
Cultuur is ook opgenomen in de naam SKW, weliswaar in een vroegere spelling, namelijk Sociaal Kultureel Werk. In het verleden is dat culturele echter altijd een beetje ondergesneeuwd geweest, en daar wil SKW nu verandering brengen. Wat gaan we doen?
We zoeken een kleine groep van 3-4 vrijwilligers die samen met een bestuurslid een plan maken en uitvoeren in de vorm van 4-6 activiteiten per jaar. Activiteiten zoals het vertonen van een film of documentaire, een muziek- of cabaretuitvoering, het uitnodigen van een schrijver of andere kunstenaar voor een presentatie, etc.
Dat moet worden geselecteerd (wat, wie ?) , voorbereid ,gepland, georganiseerd en gepromoot, en er moet gekeken worden of de benodigde faciliteiten er zijn of hoe die verkregen kunnen worden.
Dat dit tijd kost is duidelijk, maar het werk is goed te overzien en uitgesmeerd over het kalenderjaar.
Wij komen graag in contact met vrijwilligers die een passie hebben voor cultuur en die een beetje van hun tijd in teamwork dit deel van het beleidsplan van SKW gestalte willen geven.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u zich richten tot Jack van Tilbeurgh, tel 0164 682515 of per mail via SKW@home.nl
DRINGENDE OPROEP VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger met auto die op dinsdag kan halen voor Smakelijk eten in ˜t Weike.
Om 16.00 uur kan het eten worden opgehaald in Bergen op Zoom. Als u het eten heeft opgehaald, kunt u natuurlijk ook gezellig mee-eten.
Heeft u een uurtje ter beschikking, dan hopen wij dat u zich aanmeldt bij ˜t Weike.

Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, om het team van vrijwilligers te ontlasten, voor de Ouderensoos. De soos is elke doordeweekse dag vanaf 13.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: deze website, skw@home.nl, 0164-686319 of kom een keertje langs in t Weike.

EEN DINERBON ALS CADEAU
Op zoek naar een leuk en betaalbaar cadeau, dan kunt u in
’t Weike voor € 6,00 een dinerbon halen.

55PLUS ACTIEF LOKET
Kijk op de website van 55Plus Actief Loket informatie te krijgen over activiteiten voor 55plussers in Bergen op Zoom eo.Stichting SKW
Kerkstraat 82
4664 BS Lepelstraat (NB)

T : 0164-686319
E : skw@home.nl