Stichting SKW : Algemeen


Sociaal cultureel werk als werkveld is in de 19e eeuw ontstaan. Aanleiding waren armoede en slechte huisvesting, versneld door de industriele revolutie. Eind van de 19e eeuw stond heropvoeden en begeleiden van de arbeidsklasse centraal. Zogenoemde Volkshuizen en Bewaarscholen ontstonden. Sociaal-cultureel werkers werden destijds Bewaarders genoemd. In de jaren dertig van de vorige eeuw is het accent in het sociaal cultureel werk verschoven naar jongeren als doelgroep. Zogenoemde Jongerenclubhuizen werden opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog komt de term Sociaal Cultureel Werk op. In de jaren zestig en zeventig geschreven met een k. Onder andere jeugd- en jongerenwerk, kleuteronderwijs, maatschappelijk werk, gezinszorg waren aandachtsgebieden. Vanaf 1965 tot 1982 was er zelfs een apart ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Door subsidieregelingen kon het sociaal cultureel werk enorm groeien. Door heel Nederland ontstonden buurthuizen, jongerencentra, wijkcentra e.d. Vanaf de jaren tachtig, toen het welzijnswerk als beleidsterrein naar de gemeenten werd verschoven, is het sociaal cultureel werk onderhevig aan een sterke krimp. Zoals bekend is die krimp uiteindelijk ook het SKW ten deel gevallen.

Wat blijft is dat sociaal werkers zijn opgeleid om te schakelen tussen zorg, mantelzorg, hulpverlening en opbouw van de lokale samenleving. Zij verbinden mensen en organisaties. SKW Lepelstraat kan hierbij steunen op de expertise van de sociaal werkers van WijZijn.

Over verbinden gesproken. Wist u dat het voornemen is om in 2017 te starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk in West-Brabant, ondermeer in het buitengebied van Lepelstraat. Een van de zogenoemde witte gebieden. Belangrijk is dat er voldoende belangstelling voor is.
Het aansluitpercentage moet meer dan 55% zijn voordat tot aanleg wordt overgegaan. Over het hoe en wat kunt u meer informatie vinden op www.mabib.nl. Voor de digitale ontsluiting van het buitengebied is het enorm belangrijk dat het aansluitpercentage wordt gehaald. Niet alleen voor bedrijven in het buitengebied van onze gemeente, ook voor bewoners. Goed voorstelbaar is, dat er grote belangstelling voor glasvezel is. Wilt u hierover nader worden geïnformeerd, laat dit dan weten door een reactie te sturen aan skw@home.nl.


Roel van Wamel
Bestuurslid SKWDRINGENDE OPROEP VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger met auto die op dinsdag kan halen voor Smakelijk eten in ‘t Weike.
Om 16.00 uur kan het eten worden opgehaald in Bergen op Zoom. Als u het eten heeft opgehaald, kunt u natuurlijk ook gezellig mee-eten.
Heeft u een uurtje ter beschikking, dan hopen wij dat u zich aanmeldt bij ‘t Weike.

Ook zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, om het team van vrijwilligers te ontlasten, voor de Ouderensoos. De soos is elke doordeweekse dag vanaf 13.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via: deze website, skw@home.nl, 0164-686319 of kom een keertje langs in t Weike.

EEN DINERBON ALS CADEAU
Op zoek naar een leuk en betaalbaar cadeau, dan kunt u in
’t Weike voor € 6,00 een dinerbon halen.

55PLUS ACTIEF LOKET
Kijk op de website van 55Plus Actief Loket informatie te krijgen over activiteiten voor 55plussers in Bergen op Zoom eo.Stichting SKW
Kerkstraat 82
4664 BS Lepelstraat (NB)

T : 0164-686319
E : skw@home.nl